Dřevo-hliníkový systém pro pasivní domy

Dřevo-hliníkový systém pro pasivní domy

Gemini Passiv je dřevo-hliníkovým systémem pro okenní konstrukce určené pro implementaci do pasivních staveb. S ohledem na výborné tepelné, infiltrační a mechanické vlastnosti je jednoznačně určen pro stavby s vysokým nárokem na energetickou efektivitu.

Gemini Passiv je certifikován jako komponent Passivhaus Institut, splňuje požadavky této instituce na charakteristiku pasivního domu, tj. Uw ≤ 0,80 W/(m²K) při zasklení trojsklem Ug = 0,7 W/m²K.

Systém využívá moderní izolační materiál na bázi PS s tepelně izolačními parametry podobnými dřevu. S ohledem na jeho stabilitu jsou bezprostředně na něm montovány systémové záchytné body GEMINI. Dalšími charakteristickými prvky specifikujícími toto řešení je rozšířené hlavní těsnění, PE lano, přídavné centrální těsnění a použití teplého rámečku Swisspacer Ultimate.

Certifikovaný výsledek Uw=0,79 W/(m²K) byl dosažen při standardní stavební hloubce dřevěného profilu 68mm, který je standardem i pro ostatní systémy Gemini.

Typy kon strukcí:

  • okno otevíravo-sklopné
  • okno fixní
  • pohyblivý sloupek
  • pevný sloupek a příčka
  • okno výklopno-posuvné (psk)
  • profil pro spojení s fasádou
Dřevo-hliníková okna schema
drevohliníková okna etikety
drevohliníková okna parametry systému
Dřevo-hliníková součinitel prostupu tepla

Kontaktujte nás: