Izolační dvojskla jsou tvořena dvěma tabulemi plochého skla, jejíž vzdálenost je vymezována různě širokými distančními profily. Ohýbaný hliníkový distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který za- braňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Aby izolační sklo mohlo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy plochého skla, čímž lze zajistit požadované vlastnosti izolačních skel. Rozdělujeme je do skupin:

Ornamentní skla

Ornamentní izolační sklo je sestaveno z tabule litého válcovaného skla, jehož jedna strana je opatřena vzorem. Jako další tabule ve složení izolačního skla může být použito kterékoliv ploché sklo. Jsou-li kladeny požadavky na vysokou světelnou propustnost a zároveň se má omezit průhled, lze použít do skladby izolačního skla ornamentní sklo s vysokou rozptylnou světelnou propustností. Tvary mohou být pravidelné i nepravidelné.

Tepelně izolační skla

Nízkých hodnot koeficientu tepelného odporu materiálu "U" dosahujeme používáním skel s nízkou emisivitou, jejichž povrch je pokryt speciální vrstvou oxidu kovu. Izolační skla jsou v meziuskelní dutině napuštěna vzácnými plyny s nízkou tepelnou vodivostí Argonem nebo Kryptonem. Standardně dodáváme izolační skla s koeficientem tepelného odporu U=1,1 Wm-2K-1

Bezpečnostní skla

Používá se všude tam, kde je zvýšené nebezpečí rozbití skla s možností úrazu, neboť sklo zůstává celistvé i při lomu. Bezpečnostní skla rozdělujeme na čtyři základní skupiny: sklo vrstvené, sklo tvrzené, sklo neprůstřelné a sklo s drátěnou vložkou. Nejčastěji se používají skla vrstvená, která se vyrábí plošným spojením dvou nebo více tabulí čirého skla s jednou nebo více vrstvami polyvinylbutyralové fólie čiré nebo neprůhledné různých tlouštěk.

Zvukově izolační skla

Účinnou obranou proti hluku jak administrativních, tak i bytových prostor je speciálně konstruované izolační sklo pro zvukovou izolaci. Indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw, který je určením zvukové izolace, se dociluje několika způsoby a pohybuje se v rozmezí od 35 do 47 dB.

  • asymetrická skladba monolitických skel
  • vrstvené sklo + monolitické sklo
  • vrstvené sklo + vrstvené sklo
  • napuštěním meziskelní dutiny speciálním plynem SF6

Protisluneční skla

Při požadavku zákazníka na snížení pronikajícího slunečního záření, které přetepluje a přesvětluje interiéry, se použije ve složení izolačního skla speciální ploché sklo, které výše uvedené jevy sníží. Protisluneční skla se dělí na skla s absorbční či reflexní charakteristikou.

Kontaktujte nás: