illbruck TwinAktiv

Nová okna se mnohdy řeší jen jako problém tepelně izolačního materiálu a kvality izolačních skel. Zásadní význam má však správná montáž a zejména ošetření připojovací spáry. Výslovně to ukládá technická norma ČSN 73 0540, na níž se odkazuje zákon. Je ale hlavně v zájmu vlastníků ` a uživatelů, aby správnou realizací včetně připojovací spáry dobře zhodnotili investici do oken.
Běžný postup montáže bez použiti parozábrany je zcela nevyhovující. Samotná vymezující PU pěna se časem nasytí vodní parou a stává se tak ideálním vodičem chladu. Infiltrace chladného vzduchu spárou se urychlí, tepelná izolace zhorší. Jestliže u zakoupeného okna výrobce deklaruje součinitel prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K, potom špatně provedená spára může okno zhoršit na Uw=2,2 Wlm2K, což je okno vhodné na rychlou výměnu. Firma Tremco illbruck vyvinula kompletní okenní těsnící systém, který plní všechny požadavky na úsporu energie a těsnost spáry. Použiti okenní fólie TwinAktiv zajišťuje zcela suchou, neporušenou a funkční spáru. Fólie mění svou těsnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí a je určena pro utěsnění interiérové i exteriérové strany připojovací spáry otvorových výplní.

Kontaktujte nás: